MESTÁ

NA

JEDNOTKU


Moderný prístup k hospodáreniu s energiami v mestách


Nemáte predstavu koľko energie v meste spotrebujete?

Reagujete na eurofondy neskoro, až po výzve?

Máte zmätok v projektovej dokumentácii, nemáte ju uloženú na jednom mieste a digitalizovanú?

Nemáte informácie o povinnostiach vyplývajúcich z energetickej legislatívy a vystavujete sa riziku pokút? 

AK NEVIETE NA UVEDENÉ OTÁZKY ODPOVEDAŤ KLADNE, POTOM JE TENTO PROJEKT URČENÝ PRÁVE PRE VÁS!

Poskytované základné služby


 • Evidencia a pravidelné vyhodnocovanie spotrieb energií
 • Optimalizácia spotrieb energií a nákladov budov a zariadení vo vlastníctve mesta
 • Pasportizácia budov a energetických zariadení
 • Elektronický archív technickej dokumentácie
 • Poradenské služby v oblasti energetiky


Dodatočné energetické služby


 • Energetické poradenstvo pre obyvateľov mesta
 • Poradenstvo pri čerpaní eurofondov
 • Sledovanie povinností mesta v oblasti energetickej legislatívy
 • Vyškolenie pracovníka mestského úradu v oblasti energetiky
 • Pomoc pri vypracovaní rozvojových dokumentov mesta
 • Graficko-informačné zobrazenie dôležitých dokumentov
 • Rozpočítavanie spotrieb energií na nájomníkov
 • Vypracovanie energetických certifikátov pre obyvateľov mesta za zvýhodnených podmienok
 • Vypracovanie dokumentov nariadených platnou energetickou legislatívou
 • Energetický detektív - hľadanie možností úspor energie

10 DÔVODOV PREČO SA PRIPOJIŤ K PROJEKTU?

 1. VÝRAZNÁ ÚSPORA NÁKLADOV NA ENERGIE
 2. ÚSPORA ČASU PRACOVNÍKOV MESTSKÉHO ÚRADU
 3. INFORMÁCIE NA JEDNOM MIESTE
 4. JEDNODUCHOSŤ PRÍSTUPU K INFORMÁCIAM
 5. PREHĽAD A PORIADOK V TECHNICKEJ DOKUEMNTÁCIÍ
 6. RÝCHLA REAKCIA NA VÝZVY Z EUROFONDOV
 7. SPOĽAHLIVÉ INFORMÁCIE O POVINNOSTIACH VYPLYVAJÚCICH Z LEGISLATÍVY
 8. NEUSTÁLA AKTUALIZÁCIA INFORMÁCIÍ
 9. ODBORNÝ PRÍSTUP K ÚSPORAM
 10. HĽADANIE DODATOČNÝCH ÚSPOR