AKO SA PRIPOJIŤ K PROJEKTU?

Záujem o projekt je možné prejaviť oslovením pomocou kontaktného formulára.

FORMA SPOLUPRÁCE

Zmluva na jeden kalendárny rok s opciou na ďalší rok

SPÔSOB PLATBY

Priebežný, mesačné úhrady

PODMIENKY

Spolupráca pri nastavovaní a optimalizácii poskytovaných služieb