KTO SME


Firma ENECO Vám ponúka svoje viacročné odborné znalosti a skúsenosti v oblasti úspor energií.
V spolupráci s Vami môžeme vypracovaním správnej energetickej koncepcie prispieť k zníženiu výdavkov za energie, zníženiu znečistenia životného prostredia, celkovému zlepšeniu komfortu bývania, zdravia obyvateľov a to presadzovaním environmentálne prijateľných spôsobov vykurovania, efektívnym využívaním energie, energetickým riadením a celkovým zvyšovaním povedomia občanov. 

.
 

Chcete vedieť viac?